miércoles, 18 de noviembre de 2015

Què és un centre civic?

Hi ha moltes persones que al llarg de la seva vida adulta no aniran mai a un centre civic, alguns per estar molt ocupats als quefers diaris i la feina, però altres simplement perque no coneixen el què són els centres civics. D'una forma general el podem definir com un esapi obert que disposa d'equipaments sociocultural i que están vinculats a alguna institució gubernamental, quasi sempre un ajuntament. A les ciutats petites i pobles sols sol existir un únic centre civic, o cap, mentre que a ciutats grans com Barcelona o Girona es més usual que existeixin diversos centres cívics als barris.

La finalitat dels centres cívics als barris es la d'aportar un espai public de proximitat que permet que es desenvolupen diferents activitats ciutadanes. Aquestes activitats són diverses i comprenen desde la descentralització administrativa de serveis municipals, fins a la creació de cursos formatius, activitats esportives i lleure. Es frequent que els centres civics tinguin espais disponibles per a les organitzacions dels barris que per ser petites no disposen d'un local propi, o que puntualment necessiten un espai més gran per un esdeveniment.

El desenvolupament d'una xarxa de centres cívics a la provincia de Girona és una característica de l'evolució democràtica de l'estat del benestar a nivell municipal. Però per al seu manteniment no es necesarri solament que s'inverteixin diners per part de l'adminstració. També cal que la participació ciutadana els doni vida fent ús d'ells.

No hay comentarios:

Publicar un comentario