miércoles, 23 de diciembre de 2015

Aprendre informática als centres civics de Girona

Una de les coses que ens faciliten els centres civics d'arreu de Catalunya es la realització de diferents cursos, que a vegades són molt práctics, com es el cas de la informática. De fet els centres civics de Girona disposen de una aula d'informática acondicionada per a ajudar a la ciutadania a aprendre a fer servir els ordinadors, a dominar les xarxes socials i moures de forma correcta per Internet. Aquest espai, sol tenir un temps dedicat a la formació i un temps que está disponible per a ser utilitzada de forma individual, sense necessitat de estr inscrita a uno dels cursos subvencionats.

CURSOS D’INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA
Aquests cursos son molt senzills i están adreçata de forma principal a persones majors que volen fer un primer contacte amb els ordinadors, o bé consolidar uns coneixements básics d'informatica, l'ús d'algunes eines básiques i Internet 2.0. Igual que la resta de cursos no son gratuits, pero tenen un preu realiment económic, simbolic. Aquest vinent 2016 el preu será de 5 € i constarán de 12 sessions. Aviat posarem al blog més informació.

CURSOS MONOGRÀFICS
També es realitzen cursos una mica més avançats enfocats a un tema en concret, per exemple a l'us d'aplicacions como el Word o l'Excel, o sobre les xarxes socials, i la seguretat en Internet. El preu per al 2106 será igualment de 5 € i la durada varía en funció del curs. Cal tenir en compte que els cursos són específics de cada un dels centres cívics.

AULA OBERTA
Espai individualitzat destinat a millorar els aprenentatges. S’ha de demanar informació i fer reserva a la recepció de cada centre cívic..

SERVEI DE SUPORT A ENTITATS I ASSOCIACIONS
Aquelles organitzacions que necessiten una formació concreta sobre cert punt (per exemple un AMPA que vol formació sobre com educar als fills en l'ús de les xarxes socials) pot demanar càpsules formatives a mida. Els centres cívics dins de les seves posibilitats buscarán la forma i el moment per poder impartir aquestos cursos, donant així un bon servei a la nostra societat.

miércoles, 18 de noviembre de 2015

Què és un centre civic?

Hi ha moltes persones que al llarg de la seva vida adulta no aniran mai a un centre civic, alguns per estar molt ocupats als quefers diaris i la feina, però altres simplement perque no coneixen el què són els centres civics. D'una forma general el podem definir com un esapi obert que disposa d'equipaments sociocultural i que están vinculats a alguna institució gubernamental, quasi sempre un ajuntament. A les ciutats petites i pobles sols sol existir un únic centre civic, o cap, mentre que a ciutats grans com Barcelona o Girona es més usual que existeixin diversos centres cívics als barris.

La finalitat dels centres cívics als barris es la d'aportar un espai public de proximitat que permet que es desenvolupen diferents activitats ciutadanes. Aquestes activitats són diverses i comprenen desde la descentralització administrativa de serveis municipals, fins a la creació de cursos formatius, activitats esportives i lleure. Es frequent que els centres civics tinguin espais disponibles per a les organitzacions dels barris que per ser petites no disposen d'un local propi, o que puntualment necessiten un espai més gran per un esdeveniment.

El desenvolupament d'una xarxa de centres cívics a la provincia de Girona és una característica de l'evolució democràtica de l'estat del benestar a nivell municipal. Però per al seu manteniment no es necesarri solament que s'inverteixin diners per part de l'adminstració. També cal que la participació ciutadana els doni vida fent ús d'ells.

lunes, 2 de noviembre de 2015

Centres civics de la ciutat vella de Girona

A la ciutat de Girona hi ha un total de 8 centre cívic, dos d'ells vinculata a la ciutat vella, el C.C. del Pont Major i el C.C de Pedret. D'aquests dos anem a parlar avui, mentre que els altres els tractarem en altres articles on parlarem dels que están a la ciutat moderna i els que están als barris perifèrics.


1. Centre Cívic del Barri Vell-Mercadal. 
Aquest centre es va obrir al 2013 i es situa al  carrer de la Cort Reial, a les Voltes d’en Rosés, i es un espai obert per a tots els ciutadans de Girona i les seves propostes. El seu equipament es bastant versatil i pe tant permet realitzar diferents cursos i activitats socials.

Un dels objectius del centre es servir de centre neuralgic de la vida social i cultural del barri, e implicar als seus veins per tal de que el centre históric de la ciutat no es converteixi en un passeig bucolic per a turistes on no hi ha activitats per a qui allí viu.

També preten esdevenir un centre d’acollida a totes aquelles associacions i entitats amb iniciatives veïnals i comunitàries. Innovació, participació i creativitat son els tres conceptes que defineixen el Centre Civic del Barri Vell Mercadal.

2. Centre Cívid de Pedret.
El Centre Cívic de Pedret el trobem a l’antic hospital de Sant Llàtzer i disposa d’una superfície de 230 m², distribuïda en dues plantes. La major parts dels cursos s’organitzen i es dinamitzen per associacions gironines, com l’Associació Hara, l’Associació de Silat la Grulla Blanca de Girona, l’Associació de Dones de Pedret.

martes, 13 de octubre de 2015

L'orige dels centres cívics de Girona ciutat

Els orígens dels centres cívics es remunten al 1981, a partir d’uns determinants bàsics. La implantació de l’Ajuntament democràtic manifesta una voluntat política de sectoritzar i descentralitzar els serveis socials i potenciar l’associacionisme. Per altra banda, es fan evidents unes necessitats emergents en els territoris perifèrics acompanyades d’unes demandes d’espais i recursos per part de les entitats ciutadanes. Tot això en un moment en què els barris guanyen una incidència política a la ciutat i tècnicament es proposa treballar amb tota la comunitat i no només amb els sectors més desafavorits.

La Xarxa de Centres Cívics pretén contribuir a la cohesió social i a la promoció de col·lectius i individus, mitjançant la cultura, la participació i les relacions socials. Els nostres principals objectius són facilitar i promoure l’accés i l’expressió cultural, fomentar la vida associativa i la participació ciutadana, generar processos d’interacció social i d’identificació col·lectiva i articular barri i ciutat tant en la dimensió cultural, participativa i de relacions socials

Però la Xarxa de Centres Cívics va més enllà d’uns objectius marc i té en curs diferents projectes que aporten principalment una dimensió innovadora i de canvi per afrontar noves situacions, assajar noves metodologies i superar o redefinir actuacions tradicionals. Al 2010-2012 es van llançar projectes com el Banc del temps als barrisCançonetesCrisàlide i Explorart, donant nova força al projecte i avui en día es fan una gran quantitat d'activitats i projectes. Us convidem a que els descobriu i els compartiu!