lunes, 2 de noviembre de 2015

Centres civics de la ciutat vella de Girona

A la ciutat de Girona hi ha un total de 8 centre cívic, dos d'ells vinculata a la ciutat vella, el C.C. del Pont Major i el C.C de Pedret. D'aquests dos anem a parlar avui, mentre que els altres els tractarem en altres articles on parlarem dels que están a la ciutat moderna i els que están als barris perifèrics.


1. Centre Cívic del Barri Vell-Mercadal. 
Aquest centre es va obrir al 2013 i es situa al  carrer de la Cort Reial, a les Voltes d’en Rosés, i es un espai obert per a tots els ciutadans de Girona i les seves propostes. El seu equipament es bastant versatil i pe tant permet realitzar diferents cursos i activitats socials.

Un dels objectius del centre es servir de centre neuralgic de la vida social i cultural del barri, e implicar als seus veins per tal de que el centre históric de la ciutat no es converteixi en un passeig bucolic per a turistes on no hi ha activitats per a qui allí viu.

També preten esdevenir un centre d’acollida a totes aquelles associacions i entitats amb iniciatives veïnals i comunitàries. Innovació, participació i creativitat son els tres conceptes que defineixen el Centre Civic del Barri Vell Mercadal.

2. Centre Cívid de Pedret.
El Centre Cívic de Pedret el trobem a l’antic hospital de Sant Llàtzer i disposa d’una superfície de 230 m², distribuïda en dues plantes. La major parts dels cursos s’organitzen i es dinamitzen per associacions gironines, com l’Associació Hara, l’Associació de Silat la Grulla Blanca de Girona, l’Associació de Dones de Pedret.

No hay comentarios:

Publicar un comentario