martes, 13 de octubre de 2015

L'orige dels centres cívics de Girona ciutat

Els orígens dels centres cívics es remunten al 1981, a partir d’uns determinants bàsics. La implantació de l’Ajuntament democràtic manifesta una voluntat política de sectoritzar i descentralitzar els serveis socials i potenciar l’associacionisme. Per altra banda, es fan evidents unes necessitats emergents en els territoris perifèrics acompanyades d’unes demandes d’espais i recursos per part de les entitats ciutadanes. Tot això en un moment en què els barris guanyen una incidència política a la ciutat i tècnicament es proposa treballar amb tota la comunitat i no només amb els sectors més desafavorits.

La Xarxa de Centres Cívics pretén contribuir a la cohesió social i a la promoció de col·lectius i individus, mitjançant la cultura, la participació i les relacions socials. Els nostres principals objectius són facilitar i promoure l’accés i l’expressió cultural, fomentar la vida associativa i la participació ciutadana, generar processos d’interacció social i d’identificació col·lectiva i articular barri i ciutat tant en la dimensió cultural, participativa i de relacions socials

Però la Xarxa de Centres Cívics va més enllà d’uns objectius marc i té en curs diferents projectes que aporten principalment una dimensió innovadora i de canvi per afrontar noves situacions, assajar noves metodologies i superar o redefinir actuacions tradicionals. Al 2010-2012 es van llançar projectes com el Banc del temps als barrisCançonetesCrisàlide i Explorart, donant nova força al projecte i avui en día es fan una gran quantitat d'activitats i projectes. Us convidem a que els descobriu i els compartiu!

No hay comentarios:

Publicar un comentario